ข้อตกลงและเงื่อนไข (Terms and conditions)

1. การจัดส่งสินค้า

– สินค้าทุกชิ้นจะใช้บริการจัดส่งของไปรษณีย์ไทย ขนส่งเอกชนเคอรี่ เอ็กซ์เพรส (KERRY EXPRESS) และขนส่งเอกชน (เก็บเงินค่าขนส่งปลายทาง) เท่านั้น ยกเว้นกรณีที่ลูกค้ามารับสินค้าเองที่หน้าร้านสำเพ็ง กทม.
– ทางร้านจะทำการจัดส่งสินค้าเมื่อได้รับหลักฐานการยืนยันการชำระเงินจากลูกค้า
– ระยะเวลาการจัดส่งสินค้าขึ้นอยู่กับการเลือกวิธีการจัดส่งของลูกค้า
– ในกรณีที่ยังไม่ได้รับสินค้า ภายใน 7-10 วันหลังจากทางร้านยืนยันการส่งสินค้าแล้ว กรุณาโทรแจ้งทางเราทันที
– การตรวจรับสินค้า กรุณาตรวจเช็คสินค้าทันทีเมื่อคุณได้รับสินค้า เพื่อประโยชน์สูงสุดของตัวคุณเอง หากเกิดข้อผิดพลาดโปรดแจ้งกลับทางเราทันที

หมายเหตุ:
– ทางร้านทำการจัดส่งสินค้าวันจันทร์ ถึง วันศุกร์
– กรณีที่ลูกค้าให้ข้อมูลการจัดส่งสินค้าไม่ถูกต้อง และ/หรือไม่ครบถ้วน แล้วทางไปรษณีย์ไทย ขนส่งเอกชนเคอรี่ เอ็กซ์เพรส (KERRY EXPRESS) ทำการตีพัสดุกลับคืนมา ทางเราขอไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น ถือเป็นข้อผิดพลาดของลูกค้าเอง ทั้งนี้คุณต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าจัดส่งพัสดุเองทั้งหมด
– กรณีที่เลือกการจัดส่งขนส่งเอกชน (เก็บเงินค่าขนส่งปลายทาง) เมื่อทางเราแจ้งบิลขนส่งให้คุณแล้ว ถ้าคุณไม่สะดวกรับหรือไม่ว่างอยู่รับ คุณต้องทำการติดต่อเบอร์ขนส่งที่ทางเราแจ้งไปให้คุณทันที หากทราบว่าเมื่อขนส่งทำการติดต่อคุณเพื่อนำสินค้าไปส่งให้ แต่พบว่าทำการติดต่อไม่ได้ และ/หรือคุณไม่อยู่รับพัสดุ ทางเราขอไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

2. การยกเลิกการสั่งซื้อ
– ลูกค้าที่ทำการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสั่งซื้อ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
– ในกรณีที่สินค้าหมด ลูกค้าสามารถขอทำการยกเลิกการสั่งซื้อได้
– ในกรณีที่มีคำสั่งซื้อเข้ามา ทางร้านจะเก็บคำสั่งซื้อไว้ให้ 7 วัน แต่หลังจาก 7 วันแล้ว ยังไม่ได้ทำการชำระเงิน ทางร้านขอยกเลิกการสั่งซื้อ

3. การคืนสินค้า
เงื่อนไขการคืนสินค้า
– สินค้านั้นจะต้องไม่มีความชำรุดเสียหาย/บุบสลายจากการกระทำของลูกค้า
– สินค้าต้องอยู่ในสภาพเดิม ไม่ผ่านการแกะห่อบรรจุภัณฑ์ และ/หรือไม่ผ่านการใช้งานใดๆ ทั้งสิ้น
– สินค้าที่มีการลดราคาหรือร่วมรายการต่างๆ หรือไม่ได้ซื้อในราคาเต็มทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการคืนสินค้า
– ในกรณีที่สินค้ามีตำหนิ ผิดแบบ และ/หรือเกิดจากความผิดพลาดจากทางร้านเท่านั้น
– ในกรณีที่ลูกค้าต้องการคืนสินค้า ให้แจ้งการคืนสินค้าหลังจากได้เซ็นต์รับสินค้า ภายใน 7 วัน ถ้าเกิน 7 วัน ทางร้านจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

3.1 การคืนเงิน
– กรณีลูกค้าได้ทำการคืนสินค้าแล้วทางร้านจะคืนเงินผ่านช่องทางเดิมที่ลูกค้าได้ชำระเงินมา

ช่องทางการเปลี่ยน-คืนสินค้า
เมื่อสินค้ามีปัญหาลูกค้าต้องทำการติดต่อมาที่ veryheng@tnpgift.com , LINE ID: @tnpgift หรือโทร 083-017-1736 ทันที

1. ส่งเปลี่ยน-คืนสินค้าผ่านทางไปรษณีย์ไทย (ใช้ระบบจัดส่งแบบธรรมดาเท่านั้น) มาได้ที่:

ธนพร กิ๊ฟช้อป (083-017-1736)
206 ถนนราชวงศ์ แขวงจักรวรรดิ
เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร, 10100

หมายเหตุ : การจัดส่งสินค้ากลับคืนนั้น ธนพร กิ๊ฟช้อป ไม่ได้เป็นผู้กำหนดระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า จึงไม่สามารถระบุวันที่สินค้าจะส่งคืนมาถึงทางร้านได้

การรับเปลี่ยน-คืนสินค้าโดยลูกค้าจะต้องเป็นผู้ไปดำเนินการเองที่ ไปรษณีย์ไทย (ใช้ระบบจัดส่งแบบธรรมดาเท่านั้น) โดยลูกค้าต้องรับผิดชอบค่าจัดส่งเองก่อน จนกว่าจะตรวจสอบสภาพสินค้าและทางเราจะติดต่อลูกค้ากลับไปภายใน 7 วันทำการ หลังจากได้รับสินค้าเพื่อยืนยันการเปลี่ยน-คืนสินค้า พร้อมคืนค่าจัดส่งสินค้าที่ลูกค้าชำระไว้ หากตรวจสอบว่าไม่เข้าเงื่อนไขการเปลี่ยน-คืนสินค้า ทางเราจะส่งสินค้าคืนลูกค้า โดยเก็บเงินปลายทาง

2. ลูกค้าเข้ามาติดต่อด้วยตัวเอง (ตามเงื่อนไขการเปลี่ยน-คืนสินค้า) ได้ที่หน้าร้าน ธนพร กิ๊ฟช้อป

เงื่อนไขการจ่ายคืนค่าสินค้าและบริการ
1. จ่ายคืนเข้าบัญชีธนาคารของลูกค้า ภายใน 7 วันหลังจากทางเรายืนยันการรับคืน
2. จ่ายคืนวงเงินเข้าบัตรเครดิตของลูกค้า ภายใน 15 วันหลังจากทางเรายืนยันการรับคืนและจะมีผลในรอบบัญชีถัดไปของบัตรเครดิต