นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

กรุณาอ่านและทำความเข้าใจนโยบายความเป็นส่วนตัว ก่อนลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกเพื่อเข้าใช้บริการเว็บไซต์เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของคุณ ทาง ธนพร กิ๊ฟช้อป ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนตัวของคุณ ทางเราขอสัญญาว่าจะเก็บข้อมูลของท่านเป็นความลับอย่างดีที่สุด

1. การใช้ข้อมูล

ข้อมูลที่คุณเปิดเผยกับ tnpgift.com ไม่ว่าจะเป็นชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ E-mail Address ข้อมูลการสั่งซื้อ การจัดส่งอีเมลยืนยันการสั่งสินค้า การใช้ที่อยู่ในการจัดส่งสินค้า ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อสินค้า หรือการชำระเงิน อาจถูกนำไปใช้ในการปรับปรุง และส่งเสริมการให้บริการ การตลาด การพัฒนาบริการของเว็บไซต์นี้ เพื่อความพึงพอใจและประโยชน์สูงสุดของคุณ เรามีความคำนึงถึงความเป็นส่วนตัวของคุณเป็นเรื่องสำคัญ และได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวของคุณ การใช้งานเว็บไซต์ เราจะถือว่าคุณมีความยินยอมหรือได้อนุญาตที่จะเปิดเผยและส่งมอบข้อมูลส่วนตัวนั้น ๆ แก่เรา เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

2. ความปลอดภัยของข้อมูล
ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณได้ให้หรือใช้ผ่านการประมวลผลของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ควบคุมการทำงานของเว็บไซต์ tnpgift.com ทั้งหมดนั้น คุณได้ยอมรับและตกลงว่าเป็นสิทธิและกรรมสิทธิ์ของ tnpgift.com อย่างไรก็ตามเราบริการคุณอย่างเต็มที่เพื่อให้ประสบการณ์การซื้อสินค้าบนเว็บไซต์ที่ดี เรามีความจำเป็นต้องเก็บข้อมูลของคุณ เช่น ชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ที่อยู่ ที่คุณได้กรอกข้อมูลในขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้าและการกรอกข้อมูลเข้าสู่ระบบเว็บไซต์เพื่อสร้างบัญชีส่วนตัวของคุณ เรามีความจำเป็นจะต้องใช้ข้อมูลส่วนตัวที่คุณยินยอมบนเว็บไซต์เพื่อการบริการที่เหมาะสมกับคุณในทุกครั้งที่เข้าใช้เว็บไซต์ ทางเรารับประกันว่าข้อมูลส่วนตัวของท่านจะได้รับการรักษาอย่างเป็นความลับและได้ใช้มาตรฐานความปลอดภัยเพื่อทำให้ลูกค้ามั่นใจว่าการดำเนินการชำระเงินและการปรับเปลี่ยนแก้ไขข้อมูลส่วนตัวนั้นเป็นไปอย่างปลอดภัย ข้อมูลสำคัญต่างๆ เช่น ข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า (ชื่อ,ที่อยู่ และอื่นๆ) จะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับ บุคคลอื่นไม่สามารถเข้าถึงได้โดยไม่ได้รับอนุญาตระหว่างการดำเนินการในเว็บไซต์

3. การแก้ไข เปลี่ยนแปลง และลบข้อมูล
คุณสามารถแก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ข้อมูลต่างๆ ในข้อมูลส่วนตัวของคุณได้ด้วยตนเอง โดยใช้ชื่อผู้ใช้ที่เป็นสมาชิกและรหัสผ่านที่คุณได้ทำการลงทะเบียนไว้ และ/หรือที่คุณได้ทำการ login ผ่านทางระบบเฟสบุ๊คไว้เข้าสู่ข้อมูลส่วนตัวของคุณ คุณคือผู้เดียวที่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของคุณได้ และคุณคือผู้เดียวที่จะเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติม หรือลบข้อมูลเหล่านั้นได้ โดยใช้ชื่อผู้ใช้ที่เป็นสมาชิกและรหัสผ่านของคุณเอง tnpgift.com ขอแนะนำให้คุณเก็บข้อมูลชื่อผู้ใช้ที่เป็นสมาชิกและรหัสผ่านไว้เป็นความลับ tnpgift.com จะไม่มีการถามรหัสผ่านของคุณไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น และในกรณีที่คุณใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกับผู้อื่น กรุณา sign – out ก่อนทุกครั้งเมื่อคุณไม่ต้องการใช้บริการต่อไปหรือปิดบราวเซอร์เมื่อคุณเสร็จสิ้นการทำงาน เพื่อเป็นการป้องกันมิให้ผู้อื่นเข้ามาใช้ข้อมูลของคุณซึ่งอาจจะทำให้คุณได้รับความเสียหายในภายหลัง ทั้งนี้ คุณจะต้องรับผิดชอบกับการกระทำต่างๆ ภายใต้ชื่อผู้ใช้ที่เป็นสมาชิกและรหัสผ่านของคุณ ทาง tnpgift.com จะไม่รับผิดชอบหากคุณนำผู้ใช้ที่เป็นสมาชิกและรหัสผ่านของคุณไปให้ผู้อื่น

4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว
tnpgift.com เคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัวของคุณ ดังนั้น ข้อมูลของคุณที่ tnpgift.com ได้รับนั้นโดยหลักการแล้วจะถูกนำไปใช้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของเว็บไซต์นี้เท่านั้น จะไม่มีการอนุญาตให้มีการเปิดเผยข้อมูลของคุณนอกจากผู้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น และเว้นแต่:
– ได้รับความยินยอมจากคุณ
– เป็นการจำเป็นที่ต้องเปิดเผยข้อมูลตามกฎหมาย เพื่อประโยชน์ในการสอบสวนหรือการพิจารณาคดี
– การเปิดเผยข้อมูลเป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมายหรือตามคำสั่งของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง