อัตราค่าบริการจัดส่งพัสดุ service rate


ส่งไปรษณีย์ธรรมดา (ไม่สามารถเช็คเลขพัสดุในwebsiteของไปรษณีย์ได้)

น้ำหนัก 1 กิโลกรัม 25 บาท

น้ำหนัก 2 กิโลกรัม 40 บาท


ส่งไปรษณีย์ลงทะเบียน

น้ำหนัก 500 กรัม 33 บาท

น้ำหนัก 501 กรัม-1 กิโลกรัม 43 บาท


ส่งด่วน

น้ำหนัก 1 กิโลกรัม 44 บาท

น้ำหนัก 2 กิโลกรัม 54 บาท

น้ำหนัก 3 กิโลกรัม 54 บาท

น้ำหนัก 4 กิโลกรัม 65 บาท

น้ำหนัก 5 กิโลกรัม 70 บาท

น้ำหนัก 6 กิโลกรัม 75 บาท

น้ำหนัก 7 กิโลกรัม 90 บาท

น้ำหนัก 8 กิโลกรัม 95 บาท

น้ำหนัก 9 กิโลกรัม 100 บาท


ส่งขนส่งเอกชนเก็บค่าส่งปลายทาง

ลูกค้าต้องสั่งซื้อสินค้า 2500 บาทขึ้นไปจะส่งไปขนส่งเอกชนให้ฟรี ถ้าไม่ถึง 2500 บาทเสียค่าส่งไปขนส่งเอกชน 50 บาท (ต้องเสียค่าส่งจากขนส่งเอกชนไปปลายทางเอง)